DARBINIEKU KONTAKTINFORMĀCIJA

Par klientu saņemšanu no medicīnas iestādēm/slimnīcām:
  • Veselības aprūpes nodaļas vadītājas Karīna Kurtiša (darba dienās) 67181052, 26191503
  • Dežūrējošā medicīnas māsa - 67181966, 25663623
Par klientu ievietošanu pēc sociālā dienesta nosūtījuma saņemšanas
  • Sociālais darbinieks Viesturs Pumpurs 67181963, 26536719
  • Sociālais darbinieks Engelena Krūmiņa 67037282, 25713914
  • Sociālais darbinieks Māris Zemītis 67037281, 29421351
  • Sociālā darba nodaļas vadītāja Aneta Gricaičuka-Puriņa 67849062, 26769655 
Jautājumi par pakalpojuma saņemšanu
  • Sociālā darba nodaļas vadītāja Aneta Gricaičuka-Puriņa 67848062, 26769655

Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” 
darbinieku kontaktinformācija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Pieņemšanas laiki
Direktore Solvita Rudoviča 67181953
29177964
solvita.rudovica@riga.lvPr. 16.00-17.00
Tr. 09.00-10.00
Vecākā personāla speciāliste Lilita Roga 67181954lilita.roga@riga.lv Pr.-Pk. 09.00-14.00
Vecākais personāla speciālists Raivis Priednieks 67037280 raivis.priednieks@riga.lvPr.-Ot. 09.00-14.00; Tr. 09.00-13.00
Lietvede Aija Smurģe
67181955  
aija.smurge@riga.lvPr.-Pk. 09.00-14.00
Finanšu un plānošanas nodaļas vadītāja Santa Pilskalne 67181956santa.pilskalne@riga.lv Pr. 14.00-16.00
Pk. 08.00-10.00
Finanšu speciāliste Aina Gailiša 67181960aina.gailisa@riga.lvPr.-Pk. 09.00-12.00
Pr.-Pk. 13.00-16.00
Veselības aprūpes nodaļas vadītāja Karīna Kurtiša 67181052
26191503
karina.kurtisa@riga.lv
Pr.-Pk. 10.00-12.00
Medicīnas māsa 1. stāvs (24 h) 67181966
25663623
 
Pr.-Sv. 14.00-15.00
Medicīnas māsa3. stāvs (diena)67181056
25620764
  Pr.-Sv. 14.00-15.00
Fizioterapeite Jūlija Roze-Verba25699572julija.roze-verba@riga.lvPr. 14:00-16:00
Pk. 08:00-10:00
Sociālā darba nodaļas vadītāja
Direktora vietniece
Aneta Gricaičuka-Puriņa 67848062
26769655 
aneta.gricaicuka-purina@riga.lv
Pr. 13.00-16.00
Tr. 09.00-12.00
Sociālais darbinieks
(A2, B2, C2
 gaiteņi)
Māris Zemītis 67037281
29421351
maris.zemitis@riga.lv 
Ot. 11.00-12.00
Ct. 14.00-16.00
Sociālais darbinieks
(C1, A3, B3 gaiteņi)
Engelena Krūmiņa67037282
25713914
 engelena.krumina@riga.lvOt. 14.00-17.00
Ct. 09.00-12.00
Sociālie darbinieks
(A1, B1, P2, C3, P3 gaiteņi)
Viesturs Pumpurs
67181963
26536719
viesturs.pumpurs@riga.lv
Pr. 14.00-17.00
Tr.  09.00-12.00
Kultūras pasākumu organizators Daina Čalpa67181965daina.calpa@riga.lv
Ot. 10.00-12.00
Pk. 10.00-12.00
Sociālais rehabilitētājs
(A1, B1, C1, C2, P2, P3)
Vilnis Gricaičuks-Puriņš 67012070
26546042
vilnis.gricaicuks-purins@riga.lv
Pr. 08.30-12.00
Pr. 17.00-19.00
Sociālais rehabilitētājs 
(A3, B3, C3)
Benita Ķirse20000466benita.kirse@riga.lv
Tr. 13:00-16:00
Ct. 10:00-12:00
Sociālais rehabilitētājs
(A2, B2)
 Elīna Juraka  elina.juraka@riga.lvPr. 13:00-16:00
Ot. 10:00-12:00
Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas vadītājaJeļena Vaškeviča67012049
29471155
jelena.vaskevica@riga.lv
Pr. 09.00 - 12.00
Ot. 09.00 - 12.00
Tr. 09.00 - 12.00
Saimniecības nodaļas vadītājaSvetlana Zīvere67181961
 svetlana.zivere@riga.lv
Ot. 15.00 - 16.00
Ct. 15.00 - 16.00
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājaIrēna Ikstena67026039
irena.ikstena@riga.lv Ot. 14.00 - 16.00
Ct. 10.00 - 12.00
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas vadītāja vietniece
Inga Asarīte 67181957
26475123
inga.asarite@riga.lvPr. 08.00 - 10.00
Tr. 13.00 - 15.00
Sociālā aprūpētāja
(C2 gaitenis)
Gaļina Dubrovska 67037283
galina.dubrovska@riga.lv
Ot. 14.00 - 16.00
Ct. 10.00 - 12.00
Sociālā aprūpētāja
(B3 gaitenis)
Sandra Vilciņa 67026057
 92578145


sandra.vilcina@riga.lv
Pr. 13.00 - 16.00
Tr. 10.00 - 12.00
Sociālā aprūpētāja
(C1 gaitenis)
Anita Muceniece 26498622  anita.muceniece@riga.lv
Ot. 14.00 - 16.00
Tr. 14:00 - 16:00
Sociālā aprūpētāja
(A1 gaitenis)
Līvija Volkolakova26527795

 livija.volkolakova@riga.lvPr. 10.00 - 12.00
Tr. 14:00 - 16:00
Sociālā aprūpētāja
(A3 gaitenis)
Linda Bērziņa 67181053 26467528 linda.berzina@riga.lv Ot. 10.00 - 12.00
Ct. 12:00 - 14:00
Sociālā aprūpētāja
(A2 gaitenis)
Sanita Kosuškina29224113sanita.kosuskina@riga.lvPr., Pie, 10:00-12:00

Sociālā aprūpētāja

(C3 gaitenis)

Sallija Burmeistere67026052 25628766sallija.burmeistere@riga.lvOt., Ct. 10:00-12:00 
Sociālā aprūpētāja 
(B2 gaitenis)
 Aiva Bite  aiva.bite@riga.lvOt. 14:00-16:00
Ct. 10:00-12:00
 
Aprūpētāji C I   28370212    
Aprūpētāji C II   28378862    
Aprūpētāji C III   26155694    
Aprūpētāji B II   26645862    
Aprūpētāji B III   25678340    
Aprūpētāji AI  25498084  
Aprūpētāji A II   27812763    
Aprūpētāji A III   26467528    
Dežurants (D/d 8.30 -17.00) 
Apsardze (B/d. D/d  17:00-08:30)

67848115
20258824
   
Podologs   Apmeklējumi istabās
Pr. 09.00 - 13.00
Podologa kabinetā
Ot. 13.00 - 17.00
Masieris   Apmeklējumi istabās
Pr.-Pk. 

08.30 - 12.30

Masāžas kabinetā
Pr.-Pk. 

13.00 - 17.00

Kase   
Pr.-Pk. 

09.00 - 12.00

Pr.-Pk. 

13.00 - 16.00